„Rozklikávací“ rozpočet usnadní kontrolu veřejných prostředků

Ivo Moravec (HOPB) a Petra Šebestíková (TOP09) Rozpočet je ze zákona veřejný dokument a musí být povinně zpřístupněn nejméně patnáct dní před projednáním v zastupitelstvu. Občané se k němu mohou vyjádřit buď písemně, nebo na jednání zastupitelstva. Tolik zákon. Praxe je však zcela jiná. Rozpočty bývají málo srozumitelné a člověk tak musí dešifrovat množství tajemných řádků, zkratek a čísel.

To, co tedy citelně chybí, je dostatek srozumitelných informací, které by měly být saturovány právě rozklikávacím rozpočtem. Ten by měl totiž zahrnovat i podrobné členění, aby se dalo jednoduše a jasně zjistit, kolik a kam finančních prostředků odchází z městské pokladny. Navíc nabídne i přehledy a analýzy výdajové a příjmové struktury města, včetně grafického znázornění.

A proč by se vlastně občan měl zajímat o rozpočet? Třeba i proto, aby zjistil, kam konkrétně budou investovány peníze odvedené v podobě daní. Rozpočet je v podstatě i odpovědí na to, jak vedení obcí a měst naplňuje sliby, které byly vstupenkou do jejich angažmá ve veřejných funkcích, například ukazuje konkrétní podporu jednotlivým aktivitám i organizacím.

Takovýto dokument má tedy nezpochybnitelně klíčový význam pro fungování a rozvíjení obce, a proto si o veřejnou kontrolu doslova říká. Ta je ale zatím spíše teoretická a nahodilá. A je možná vhodné si připomenout, že na městské a obecní rozpočty nedohlíží žádná nezávislá kontrolní instituce, takže je pouze na obyvatelích, aby kladli základní otázky týkající se vynakládání veřejných prostředků, zejména kolik, komu, proč a jak.

Přehledný a srozumitelný rozpočet jistě nemá ambice státi se beletrií, ale každému umožní nahlédnutí do jeho útrob, což pravděpodobně vyvolá i mnoho otázek, připomínek či komentářů. Zkuste jím "zalistovat" i vy a mějte na paměti, že městský rozpočet je nás všech!

Rozklikávací rozpočet statutárního města České Budějovice najdete na webových stránkách města do konce listopadu.

Ivo Moravec (HOPB),
člen rady města

Petra Šebestíková (TOP09),
předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města