Rozkvetlé město

Město České Budějovice se opět rozhodlo podpořit snahy občanů o zkrášlování městského prostředí, a to uspořádáním 6. ročníku soutěže „Rozkvetlé město“.

Do soutěže se během května až června může přihlásit každý, kdo rád pečuje o květinovou výzdobu svého okna či balkónu s adresou v katastru města České Budějovice.

Následně komise vyhodnotí ty nejzdařilejší výzdoby ve městě. Pro výherce jsou připraveny hodnotné odměny.

Přihlášení do soutěže

Do soutěže je možné přihlásit se následujícími způsoby:

Nedílnou součástí elektronické i tištěné přihlášky je také fotografie s jednoznačným označením okna či balkónu, které mají být v soutěži hodnoceny! (např. zakroužkováním – viz ilustrační foto označení).

Květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně přístupného místa.

Odesláním/odevzdáním přihlášky účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v přihlášce v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu soutěže.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 30. 6. 2019

 

Soutěžní ceny

1. místo – finanční odměna města ve výši 7 000 Kč a dárek

2. místo – finanční odměna města ve výši 5 000 Kč a dárek

3. místo – finanční odměna města ve výši 3 000 Kč a dárek

 

Kritéria pro hodnocení výzdoby

  • kompoziční uspořádání
  • originalita 
  • harmonie barev
  • celkový dojem

 

Vyhodnocení soutěže

Hodnocení výzdoby proběhne v první polovině července 2019, předání cen výhercům v září 2019.

Stránka byla upravena 23. 4. 2019.