Rozsáhlá rekonstrukce uzavře ulice v Havlíčkově kolonii

Úplně uzavřena zůstane od 28. února 2011 ulice Jana Roháče z Dubé a dále ulice Čechova v úseku od křižovatky v Mánesově ulici až po ulici Křižíkovu. Důvodem uzavírky je rekonstrukce obou ulic, která se bude realizovat postupně ve čtyřech etapách a končit bude pravděpodobně 20. září.

„Kompletní obnova zahrnuje vybudování nové vozovky, chodníků, kanalizace, vodovodního řadu, veřejného osvětlení i přeložky parovodu,“ říká k rozsahu prací náměstek primátora Kamil Calta. První etapa bude zahájena 28. února a potrvá pravděpodobně šest týdnů. V této době budou zcela uzavřeny úseky mezi ulicemi Marie Vydrové a Budovcova v Čechově ulici a dále úsek Čechova – Polní v ulici Jana Roháče z Dubé. V ostatních částech uzavřených ulic bude povolen vjezd dopravní obsluze a městské hromadné dopravě.

„Trasa linky MHD č. 12 se v prvních šesti týdnech od zahájení prací nezmění. V dalších etapách bude ale nutný odklon všech spojů linky č. 12 ulicemi Havlíčkova a Dukelská. Na objízdné trase budou zřízeny náhradní zastávky,“ říká Radek Filip z Dopravního podniku. Pro místní provoz a obslužnost uzavřené oblasti bude změněno dopravní značení v Havlíčkově kolonii. Ulice Polní bude zobousměrněna a bude tam zákaz zastavení v obou směrech.    

O dalších etapách a průběhu prací budeme včas informovat.

Stavba je spolufinancována z dotačního programu ROP NUTS II Jihozápad. 

Výše nákladů:

Čechova                         33 812 973,- Kč
Roháče z Dubé               15 025 506,- Kč
Celkem                         48 838 479,- Kč

Dotace bude činit            29 504 640,70 Kč