Rozšíření kamerového systému

Realizace další etapy rozšíření stávajícího dohledového systému na území města, který bude součástí telematického řízení dopravy s možností kontroly rizikových oblastí, monitoringu bezpečnosti a plynulosti dopravy ve sledovaných uzlech či na vybraných úsecích silniční sítě. V zájmovém území bude nově osazeno 63 kamerových bodů a 5 mobilních bodů. Na nových kamerových bodech budou osazeny otočné kamery a kamery fixní pro měření a sledování dopravy. Ty budou umístěny na trakčních sloupech, sloupech veřejného osvětlení, sloupech světelné signalizace, nových kamerových sloupech a domech.

Termín zahájení 26. 10. 2022
Předpokládaný termín ukončení květen 2023
Zhotovitel SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Finanční prostředky (provedení včetně desetiletého servisu) 112 256 500 bez DPH