Rozšíření městského kamerového systému

Popis akce

Projekt řeší osazení 75 kamerových bodů po téměř celém území statutárního města České Budějovice, na nichž bude celkem umístěno 49 otočných a 127 fixních kamer (konečný počet umístěných kamer se ještě bude pravděpodobně snižovat). Účelem rozšíření stávajícího kamerového systému na území města ČB je sledovat a vyhodnocovat dopravní situaci na vybraných křižovatkách a místech. Datové přenosy budou sledovány na stávajících dispečerských pracovištích a budou zaznamenávány v rozšířeném centrálním serverovém uložišti na MP. Obrazový signál systému není určen pro veřejnost, ale pro malý okruh uživatelů – pouze městská policie, Policie ČR a také některé organizace města, podílející se na zajištění dopravní průjezdnosti městem – a to pro přesně vymezený účel s jasně definovanými pravidly.

Předpokládané zahájení prací

 říjen 2021 (v současné době probíhají dokončovací projektové práce)

Předpokládané dokončení prací

jaro 2022

Zhotovitel

bude doplněno

Finanční prostředky

cca 62 mil. Kč bez DPH (včetně 10ti letého poskytování servisních služeb)

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 5. 3. 2021.