Parkovací zóny České Budějovice - III. etapa

V průběhu podzimu 2021 bude realizována další, v pořadí už III. etapa parkovacích zón, a to v oblasti Jihovýchod - mezi Lannovou třídou a Mánesovou ulicí (oblast D) a v oblasti Jih - od Mánesovy ulice na jih po ulici L.B.Schneidera (oblast H) a od ulice L.B.Schneidera a areálu pivovaru Samson po Papírenskou ulici (oblast I), a to mezi řekou Vltavou a železniční tratí. V termínu 15.9. až 15.11. probíhá v těchto oblastech realizace dopravního značení parkovacích (osazení svislých značek a nástřik vodorovného značení) dle schválené projektové dokumentace a příprava základů pro osazení parkovacích automatů.  Od 27.9.2021 je možné podávání žádostí o dlouhodobé parkovací oprávnění rezidentů a abonentů, případně vlastníků nemovitostí a pečovatelů, a to na webu parkovanicb.cz, případně na kontaktních místech DPmČB (OC IGY, OC Mercury), či na MIC na Radnici. Ceny a podmínky vydávání parkovacího oprávnění se nijak neliší od předchozích, již realizovaných etap. Při objednání ročního parkovacího oprávnění v průběhu podzimu bude jeho platnost do 31.12.2022 (tedy období do konce roku 2021 je v ceně ročního předplatného na r. 2022).Postupné uvádění III. etapy parkovacích zón do provozu je předpokládáno od 1.11.2021 v závislosti na dokončení vodorovného a svislého dopravního značení. Spuštění kompletní III. etapy se předpokládá od 1.12.2021.

Stránka byla upravena uživatelem Hana Zemanová, 30. 9. 2021.