Rozvoj Jihočeského vědeckotechnického parku - etapa II A, B

Jedná se o investiční projekt výstavby a vybavení inovační infrastruktury pro podporu inovačního podnikání  a transfer technologií ve spolupráci s JU a BC AV ČR.

Období realizace projektu - 06/2013 - 12/2015.

Realizátorem projektu je Jihočeský vědeckotechnický park, a. s. České Budějovice.