Rozvoj města, plánování

Aktuální městské investice a rekonstrukce

/ Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2020. / Více

Park Čtyři Dvory

/ Realizace stavby - projekt Čtyři Dvory / Více

Háječek

/ Proměny městského parku na soutoku Vltavy a Malše / Více

Protipovodňová ochrana

/ Protipovodňová ochrana. / Více

Strategický plán

/ Příznivá situace v dopravě, zdravé životní prostředí či kvalitní a dostatečné služby pro občany, to jsou jen některé z charakteristik, kterými se chce jistě pyšnit každé město. / Více

Dotační projekty

/ Jde o akce města, které byly zcela či částečně financovány z vnějších zdrojů, konkrétně z národních zdrojů, či zdrojů EU. / Více

Nástěnka IPRM

/ Výhodný úvěr na modernizaci bytových domů mohou získat majitelé bytových domů z ulic: V. Volfa, M. Chlajna, K. Chocholy, K. Štěcha, Dr. Bureše, N. Frýda v celé délce a části ulice Ant. Barcala: č. popisné 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1446. / Více

Nástěnka IPRÚ

/ Nástěnka IPRÚ / Více

Podnikání

/ Podnikání v Českých Budějovicích. / Více

Strategie rozvoje kultury

/ dokumenty strategie rozvoje kultury / Více

Územní plánování

/ Územní plánování / Více

Příprava nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB)

/ Pořizování nového územního plánu se nachází ve fázi přípravných prací. / Více

Participace občanů

/ Podílejte se na přeměně veřejných prostranství. Diskutujte se zástupci města, architekty i širokou veřejností o připravovaných projektech. / Více

Aktuality

Výzva č. 34

/ 22. duben 2020 / Výzva č. 34 / Více

Výzva č. 27

/ 14. duben 2020 / Výzva č. 27 / Více

Výzva č. 31

/ 14. duben 2020 / Výzva č. 31 / Více

Výzva č. 35

/ 14. duben 2020 / Výzva č. 35 / Více

Výzva č. 36

/ 14. duben 2020 / Výzva č. 36 / Více

Stránky