Rozvoj města, plánování

Městské investice a rekonstrukce

/ Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2021. / Více

Park Čtyři Dvory

/ Realizace stavby - projekt Čtyři Dvory / Více

Háječek

/ Proměny městského parku na soutoku Vltavy a Malše / Více

Město a voda

/ Strategický projekt Město a voda. / Více

Protipovodňová ochrana

/ Protipovodňová ochrana. / Více

Strategický plán

/ Příznivá situace v dopravě, zdravé životní prostředí či kvalitní a dostatečné služby pro občany, to jsou jen některé z charakteristik, kterými se chce jistě pyšnit každé město. / Více

Dotační projekty

/ Jde o akce města, které byly zcela či částečně financovány z vnějších zdrojů, konkrétně z národních zdrojů, či zdrojů EU. / Více

Nástěnka IPRM

/ Výhodný úvěr na modernizaci bytových domů mohou získat majitelé bytových domů z ulic: V. Volfa, M. Chlajna, K. Chocholy, K. Štěcha, Dr. Bureše, N. Frýda v celé délce a části ulice Ant. Barcala: č. popisné 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1446. / Více

Nástěnka IPRÚ

/ Nástěnka IPRÚ / Více

Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027

/ Základní informace, vymezení území a průběh přípravy strategie. / Více

Podnikání

/ Podnikání v Českých Budějovicích. / Více

Územní plánování

/ Územní plánování / Více

Příprava nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB)

/ Pořizování nového územního plánu se nachází ve fázi přípravných prací. / Více

Participace občanů

/ Podílejte se na přeměně veřejných prostranství. Diskutujte se zástupci města, architekty i širokou veřejností o připravovaných projektech. / Více

Rekonstrukce a dostavba sídla městské policie

/ Ve dvoře areálu městské policie v ulici J. Haška vznikne nová budova s výcvikovým střediskem, modernizací projde i stávající objekt s prostorami pro veřejnost a zázemím pro strážníky včetně vybudování nového dispečinku. / Více

Řízení dopravy - DIŘC

/ Studie pro návrh řešení stavebních úprav a rozsahu technologické přípravy objektu. / Více

Parkování - doprava v klidu

/ Parkování - doprava v klidu / Více

Aktuality

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci soutěže na Centrum halových sportů

/ 24. říjen 2017 / Úřad na ochranu hospodářské soutěže zamítl návrh Ing. Vladana Daňka, aby městu zakázal pokračovat v zadávacím řízení, resp. krocích navazujících. / Více

Výzva č. 4

/ 24. říjen 2017 / Výzva č. 4 / Více

Soutěž na Centrum halových sportů byla regulérní

/ 24. říjen 2017 / Česká komora architektů potvrdila, že nebyla porušena anonymita soutěže a že se jí vítěz tudíž mohl zúčastnit. / Více

Výzva č. 7

/ 24. říjen 2017 / Výzva č. 7 / Více

O podobě Háječku rozhodne architektonická soutěž

/ 24. říjen 2017 / Rada města schválila záměr jejího vypsání, vyhlásí ji zřejmě v srpnu. / Více

Výzva č 7

/ 24. říjen 2017 / Výzva č 7 / Více

Kašna v Háječku se po letech dočká opravy

/ 24. říjen 2017 / Vypsání příslušné zakázky schválila rada města, lhůta pro doručení nabídek je 31. července. / Více

Výzva č 9

/ 24. říjen 2017 / Výzva č 9 / Více

Dokumentace architektonické soutěže na Háječek

/ 24. říjen 2017 / Rada města schválila její vyhlášení 7. listopadu 2012, výsledky projednala 3. dubna 2013. / Více

Park Čtyři Dvory - dodatečné informace

/ 24. říjen 2017 / Doplňkové podklady k architektonické soutěži / Více

Stránky