Rozvoj města, plánování

Městské investice a rekonstrukce

/ Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2021. / Více

Park Čtyři Dvory

/ Realizace stavby - projekt Čtyři Dvory / Více

Háječek

/ Proměny městského parku na soutoku Vltavy a Malše / Více

Město a voda

/ Strategický projekt Město a voda. / Více

Protipovodňová ochrana

/ Protipovodňová ochrana. / Více

Strategický plán

/ Příznivá situace v dopravě, zdravé životní prostředí či kvalitní a dostatečné služby pro občany, to jsou jen některé z charakteristik, kterými se chce jistě pyšnit každé město. / Více

Dotační projekty

/ Jde o akce města, které byly zcela či částečně financovány z vnějších zdrojů, konkrétně z národních zdrojů, či zdrojů EU. / Více

Nástěnka IPRM

/ Výhodný úvěr na modernizaci bytových domů mohou získat majitelé bytových domů z ulic: V. Volfa, M. Chlajna, K. Chocholy, K. Štěcha, Dr. Bureše, N. Frýda v celé délce a části ulice Ant. Barcala: č. popisné 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1446. / Více

Nástěnka IPRÚ

/ Nástěnka IPRÚ / Více

Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027

/ Základní informace, vymezení území a průběh přípravy strategie. / Více

Podnikání

/ Podnikání v Českých Budějovicích. / Více

Územní plánování

/ Územní plánování / Více

Příprava nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB)

/ Pořizování nového územního plánu se nachází ve fázi přípravných prací. / Více

Participace občanů

/ Podílejte se na přeměně veřejných prostranství. Diskutujte se zástupci města, architekty i širokou veřejností o připravovaných projektech. / Více

Rekonstrukce a dostavba sídla městské policie

/ Ve dvoře areálu městské policie v ulici J. Haška vznikne nová budova s výcvikovým střediskem, modernizací projde i stávající objekt s prostorami pro veřejnost a zázemím pro strážníky včetně vybudování nového dispečinku. / Více

Řízení dopravy - DIŘC

/ Studie pro návrh řešení stavebních úprav a rozsahu technologické přípravy objektu. / Více

Parkování - doprava v klidu

/ Parkování - doprava v klidu / Více

Aktuality

Výzva č. 6 IPRÚ

/ 24. říjen 2017 / Výzva č. 6 IPRÚ / Více

Hlasování per rollam dne 22. 11. 2016

/ 24. říjen 2017 / Hlasování per rollam dne 22. 11. 2016 / Více

Regulační plány města České Budějovice

/ 24. říjen 2017 / Regulační plány města České Budějovice / Více

Příprava IPRÚ

/ 23. říjen 2017 / Příprava IPRÚ / Více

Hodnocení SEA

/ 23. říjen 2017 / Hodnocení SEA k dokumentu "Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice" / Více

Strategický plán rozvoje města České Budějovice 2014+

/ 23. říjen 2017 / Průběh zpracovávání koncepce rozvoje města v programovacím období 2014 - 2020. / Více

Termíny veřejných projednání

/ 07. červenec 2014 / Nepropásněte jednání k připravovaným záměrům na území města nebo změnám územního plánu. / Více

Soukromé záměry na území města

/ 08. duben 2013 / Přehled významných projektů soukromých investorů. / Více

Zvýhodněné úvěry pro majitele bytových domů

/ 22. srpen 2012 / Do 14. září zjišťuje magistrát zájem vlastníků nemovitostí o úvěr poskytovaný z integrovaného operačního programu. / Více

Ve středu bude osazena lávka u Budvar arény

/ 14. srpen 2012 / Na přemostění Vltavy budou použity prvky, které se v Česku ještě nepoužily. / Více

Stránky