Rozvoj města, plánování

Městské investice a rekonstrukce

/ Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2021. / Více

Park Čtyři Dvory

/ Realizace stavby - projekt Čtyři Dvory / Více

Háječek

/ Proměny městského parku na soutoku Vltavy a Malše / Více

Město a voda

/ Strategický projekt Město a voda. / Více

Protipovodňová ochrana

/ Protipovodňová ochrana. / Více

Strategický plán

/ Příznivá situace v dopravě, zdravé životní prostředí či kvalitní a dostatečné služby pro občany, to jsou jen některé z charakteristik, kterými se chce jistě pyšnit každé město. / Více

Dotační projekty

/ Jde o akce města, které byly zcela či částečně financovány z vnějších zdrojů, konkrétně z národních zdrojů, či zdrojů EU. / Více

Nástěnka IPRM

/ Výhodný úvěr na modernizaci bytových domů mohou získat majitelé bytových domů z ulic: V. Volfa, M. Chlajna, K. Chocholy, K. Štěcha, Dr. Bureše, N. Frýda v celé délce a části ulice Ant. Barcala: č. popisné 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1446. / Více

Nástěnka IPRÚ

/ Nástěnka IPRÚ / Více

Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027

/ Základní informace, vymezení území a průběh přípravy strategie. / Více

Podnikání

/ Podnikání v Českých Budějovicích. / Více

Územní plánování

/ Územní plánování / Více

Příprava nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB)

/ Pořizování nového územního plánu se nachází ve fázi přípravných prací. / Více

Participace občanů

/ Podílejte se na přeměně veřejných prostranství. Diskutujte se zástupci města, architekty i širokou veřejností o připravovaných projektech. / Více

Rekonstrukce a dostavba sídla městské policie

/ Ve dvoře areálu městské policie v ulici J. Haška vznikne nová budova s výcvikovým střediskem, modernizací projde i stávající objekt s prostorami pro veřejnost a zázemím pro strážníky včetně vybudování nového dispečinku. / Více

Řízení dopravy - DIŘC

/ Studie pro návrh řešení stavebních úprav a rozsahu technologické přípravy objektu. / Více

Parkování - doprava v klidu

/ Parkování - doprava v klidu / Více

Aktuality

Výzva č. 30

/ 10. únor 2020 / Výzva č. 30 / Více

Jednání pracovní skupiny pro ÚP ČB

/ 21. leden 2020 / Dne 13. 1. 2020 proběhla 2. schůzka pracovní skupiny pro ÚP ČB / Více

Jednání komise pro přípravu ÚP ČB

/ 21. leden 2020 / Na přelomu roku 2019/2020 se sešla komise k přípravě návrhu zadání ÚP ČB / Více

Odevzdání první etapy prací – Doplňující průzkumy a rozbory

/ 30. prosinec 2019 / Ke dni 15. 12. 2019 byly odevzdány zpracovatelem Doplňující průzkumy a rozbory. / Více

Příprava návrhu zadání ÚP ČB

/ 06. prosinec 2019 / Po odevzdání doplňujících průzkumů a rozborů od zpracovatele začne příprava návrhu zadání. / Více

Jmenování komise pro přípravu ÚP ČB

/ 06. prosinec 2019 / Dne 25. 11. 2019 byla jmenována radou města Komise pro přípravu nového územního plánu. / Více

Slavie pokračuje v soutěžním dialogu

/ 14. listopad 2019 / Letos město formou soutěžního dialogu a ve spolupráci s odborníky vybere společnost, která bude příští rok pracovat na projektu KD Slavie. / Více

O Slavii se uchází sedmatřicet zájemců

/ 04. listopad 2019 / Letos město formou soutěžního dialogu a ve spolupráci s odborníky vybere společnost, která bude příští rok pracovat na projektu KD Slavie. / Více

Soutěžní dialog pro Slavii

/ 30. září 2019 / Statutární město České Budějovice vyhlásilo soutěžní dialog, jehož cílem je nalezení nové podoby architektonického řešení KD Slavie a zároveň formy jejího provozovaní. / Více

První etapa prací – Doplňující průzkumy a rozbory

/ 20. září 2019 / Zpracovatel začal s první etapou prací na novém územním plánu. / Více

Stránky