Rozvoj města, plánování

Městské investice a rekonstrukce

/ Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2021. / Více

Park Čtyři Dvory

/ Realizace stavby - projekt Čtyři Dvory / Více

Háječek

/ Proměny městského parku na soutoku Vltavy a Malše / Více

Město a voda

/ Strategický projekt Město a voda. / Více

Protipovodňová ochrana

/ Protipovodňová ochrana. / Více

Strategický plán

/ Příznivá situace v dopravě, zdravé životní prostředí či kvalitní a dostatečné služby pro občany, to jsou jen některé z charakteristik, kterými se chce jistě pyšnit každé město. / Více

Dotační projekty

/ Jde o akce města, které byly zcela či částečně financovány z vnějších zdrojů, konkrétně z národních zdrojů, či zdrojů EU. / Více

Nástěnka IPRM

/ Výhodný úvěr na modernizaci bytových domů mohou získat majitelé bytových domů z ulic: V. Volfa, M. Chlajna, K. Chocholy, K. Štěcha, Dr. Bureše, N. Frýda v celé délce a části ulice Ant. Barcala: č. popisné 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1446. / Více

Nástěnka IPRÚ

/ Nástěnka IPRÚ / Více

Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027

/ Základní informace, vymezení území a průběh přípravy strategie. / Více

Podnikání

/ Podnikání v Českých Budějovicích. / Více

Územní plánování

/ Územní plánování / Více

Příprava nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB)

/ Pořizování nového územního plánu se nachází ve fázi přípravných prací. / Více

Participace občanů

/ Podílejte se na přeměně veřejných prostranství. Diskutujte se zástupci města, architekty i širokou veřejností o připravovaných projektech. / Více

Rekonstrukce a dostavba sídla městské policie

/ Ve dvoře areálu městské policie v ulici J. Haška vznikne nová budova s výcvikovým střediskem, modernizací projde i stávající objekt s prostorami pro veřejnost a zázemím pro strážníky včetně vybudování nového dispečinku. / Více

Řízení dopravy - DIŘC

/ Studie pro návrh řešení stavebních úprav a rozsahu technologické přípravy objektu. / Více

Parkování - doprava v klidu

/ Parkování - doprava v klidu / Více

Aktuality

Pracovní skupina pro ÚP ČB

/ 20. září 2019 / Dne 18. 9. 2019 proběhla první schůzka pracovní skupin pro nový územní plán. / Více

Přípravné práce na ÚP ČB

/ 09. srpen 2019 / Na novém územním plánu probíhají přípravné práce. / Více

Členové komise pro soutěžní dialog ke KD Slavie

/ 25. červen 2019 / Rada města na svém jednání dne 24. 6. 2019 jmenovala členy komise pro soutěžní dialog ke KD Slavie. Komise má sedm členů. / Více

Slavii čeká soutěžní dialog

/ 04. červen 2019 / Letos město formou soutěžního dialogu a ve spolupráci s odborníky vybere společnost, která bude příští rok pracovat na projektu. Ten bude řešit rekonstrukci a dostavba objektu, jeho využití, funkčnost a dlouhodobou společenskou udržitelnost. / Více

Výzva č. 26

/ 10. květen 2019 / Výzva č. 26 / Více

Výzva č 22

/ 23. listopad 2018 / Výzva č 22 / Více

Výzva č. 23

/ 16. listopad 2018 / Výzva č. 23 / Více

Výzva č 20

/ 25. červen 2018 / Výzva č 20 / Více

Výzva č. 19

/ 08. červen 2018 / Výzva č. 19 / Více

Výzva č. 17

/ 18. květen 2018 / Výzva č. 17 / Více

Stránky