Rudolfovská se přes léto uzavře v části u nádraží

Od 5. června do 31. srpna čeká motoristy v Českých Budějovicích úplná uzavírka části dopravně vytížené Rudolfovské třídy v části mezi ulicemi Štítného a Nádražní. Vjezd do Štítného bude umožněn. Vozidla MHD budou moci uzavřeným úsekem projíždět. Jde o nepříjemnou uzavírku s pravděpodobným dočasným zhoršením průjezdnosti krajského města, která však bude využita ke třem synchronizovaným nezávislým stavebním úpravám. Všichni tři investoři se za případné obtíže v dopravě předem omlouvají a budou usilovat o co nejkratší časovou náročnost prací.

Během této doby zde dojde k vybudování nové přípojky horkovodu a elektřiny a uložení kabelů pro moderní naváděcí parkovací systém města.

Poté, co se doprava na tuto část Rudolfovské třídy vrátí, bude do 16. října uzavřen chodník a parkovací pruh po pravé straně směrem k Nádražní. S tím bude současně uzavřena část Chelčického ulice.

Českobudějovická teplárna v tomto úseku vybuduje v trase nefunkčního parovodu nový horkovodní rozvod 2 x DN 100/200 v délce 178 metrů až k Chelčického ulici. Odtud povede přípojka 87 metrů do bytového domu Chelčického č.p. 77/23. Práce zásobování stávajících odběratelů teplem nijak neomezí.

Společnost EG.D novou přípojkou vyřeší napojení odběrného místa v Nádražní ulici. Půjde o instalaci technologie trafostanice uvnitř budovaného bytového domu, úpravu kabelového rozvodu nízkého napětí a také provedení kabelové smyčky vysokého napětí před budovou Státního okresního archívu. Sloužit bude k napojení trafostanice.

Stavba moderního městského naváděcího systému na parkovací plochy pak vyžaduje položení kabelů přes Rudolfovskou před křižovatkou s Nádražní ulicí. Investorem těchto prací je statutární město.

Dočasná omezení jsou pak vyvážena pokročilými technologiemi, které jsou efektivnější a úspornější. Zlepšuje se tak životní prostředí nejen ve městě.

V příloze je harmonogram prací pro uzavírku Rudolfovské. Jde o koordinaci staveb společností Hochtief CZ a.s. a EG.D Montáže. Bude se zde provádět práce na horkovodu a zároveň kabel VN, TS a NN.

DIO Rudolfovská

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 7. 6. 2022.