S náslechem sirén pomohou i studenti Zdravotně sociální fakulty JČU

Dnes, dne 5. 12. 2018, se uskuteční, obdobně jako každou první středu v měsíci, zkouška sirén. Pro Statutární město České Budějovice je však tato zkouška výjimečná ze dvou důvodů: prvním důvodem je, že se poprvé rozezní všech 406 nových jednotek bezdrátových hlásičů, které byly předány do zkušebního provozu v rámci dokončovaného rozšíření a modernizace varovného a informačního systému města. Z těchto 406 hlásičů jich 215 nahradilo morálně a fyzicky zastaralé jednotky, které byly instalovány od r. 2003 a byly pouze jednosměrné. Druhým důvodem je, že s fyzickou kontrolou, tzv. „náslechem“ sirén, poprvé pomohou, v rámci vzájemné spolupráce, studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty. Kontrola na místě pomůže odhalit případné problémy, které nelze zjistit dálkovou správou hlásičů a napomůže k odladění systému.

Stránka byla upravena uživatelem Mgr. Miloslav Soukup.