S veřejnými prostředky bude nakládáno opravdu veřejně

Po zákonu o veřejných zakázkách by měl zesílit tlak na transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky i připravovaný návrh zákona, který předpokládá zavedení registru smluv a faktur.

„Návrh zákona počítá, že všechny smlouvy, které by uzavíraly orgány státní správy i samosprávy, tedy obce a kraje, by byly zveřejněny na internetovém registru ještě před svou účinností. Tím se zajistí jejich veřejná kontrola a posílí se transparentnost nakládání s veřejnými prostředky, takže by mělo dojít k optimálnímu stavu, kdy se s veřejnými prostředky bude nakládat opravdu veřejně,“ představuje předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města České Budějovice Petra Šebestíková (TOP 09) návrh poslance Jana Farského (TOP 09). Inspiraci poslanec načerpal v sousedním Slovensku, kde kabinet bývalé premiérky Radičové spustil tzv. Centrálny register zmlúv.

„Prvního čtení se sice zákon dočká až v září, ale již nyní má podporu napříč politickým spektrem a silnou šanci na přijetí. Navíc zveřejňovat smlouvy ze své vlastní iniciativy se chystají od září i některá ministerstva. Proto bychom měli brát přípravu zákona vážně i na úrovni samosprávy. Je nesporné, že zákon přináší řadu výhod, především v oblasti transparentnosti, která vyvolá tlak na orgány samosprávy uzavírat smlouvy pro města a obce co nejvýhodněji, což logicky přinese městským a obecním rozpočtům značné úspory. Na druhou stranu nelze přehlédnout i obtíže. Jedná se především o vyšší tlak na úředníky, jež budou muset opravdu důsledně zveřejňovat smlouvy, protože pouhé neúmyslné opomenutí by v podstatě znamenalo neúčinnost smlouvy. V tomto má ale město České Budějovice  značný náskok, neboť již déle než rok své smlouvy na svých internetových stránkách zvěřejňuje,“ konstatuje Petra Šebestíková.