Samsonova kašna - závada

 

Dne 10.8.2015 v 7.00 hodin bylo zjištěno, že došlo k poruše na výtlaku do horní trysky ve lví tlamě, proto bylo nutné vypnout čerpadlo. Zároveň docházelo k úniku vody středem sloupu s odtokem do kanalizace, ale střik ze lví tlamy byl i přesto stále ještě v omezené míře funkční. V současné době se hledá příčina závady. Po zjištění bude sdělen výsledek a návrh opravy.