Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice

Změna se týká pouze bodu 1.4. předzahrádky pro restaurační provoz a občerstvení.

Soubory ke stažení