Sběrná místa separovaného odpadu

Aktualizovaná sběrná místa separovaného odpadu: http://nadoby.c-budejovice.cdsw.cz/ . 

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 18. 5. 2018.