Sbírka Českého červeného kříže

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českých Budějovicích se rozhodl pro zmírnění následků povodně a pomoc potřebným vyhlásit od 3.6.2013 materiální sbírku první pomoci.

Prosíme o poskytnutí: 
- úklidových prostředků (vědra, košťata, domácí čistící a dezinfekční úklidové prostředky, hadry na podlahy, pracovní a gumové rukavice apod.)
- kolečka pro odvoz naplaveného materiálu
- drobné nářadí (lopaty, motyky hrábě apod.)

Uvedenou materiální pomoc můžete osobně přinést do sídla Oblastního spolku ČČK České Budějovice, Husova 20, České Budějovice denně v době od 8:00 do 17:00 hodin.

V této chvíli nevybíráme ošacení.

Přispět můžete i finančně pomocí DMS: SMS pošlete ve tvaru DMS CCK na číslo 87777 nebo na účet Fondu Humanity ČČK: 222885/5500, bez var. symbol.

OS ČČK v Českých Budějovicích aktivoval svou Humanitární jednotku. Její členové jsou připraveni zasáhnout v místech postižených povodní a poskytnout humanitární a psychosociální pomoc.