Schůze pracovní skupiny pro názvy ulic

V úterý dopoledne se na českobudějovické radnici uskutečnila schůze pracovní skupiny pro názvy ulic za účelem projednání návrhu na pojmenování nové ulice v sousedství obytné zóny Za Stromovkou. Zasedajícími jsou primátor města Jiří Svoboda a zástupce ze Státního okresního archivu, Klubu za staré Budějovice, Jihočeské univerzity, Jihočeského muzea, vedoucí pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství a matričního úřadu. Návrh názvu vzešlý z pracovní skupiny pro názvy ulic projedná rada města na své schůzi 29. ledna 2018. Konečné rozhodnutí bude náležet zastupitelstvu města.