Schůze územní skupiny č. 4

Primátor Jiří Svoboda se spolu se zástupci Městské policie České Budějovice zúčastnil jednání územní skupiny č. 4, která byla zřízena pro lokality sídliště Máj, Zavadilka, Haklovy Dvory a funguje v rámci Územního výboru zřízeného Zastupitelstvem města České Budějovice. Projednávanými tématy na této schůzi byly např. veřejná zeleň, úklid veřejného prostranství, parkovací místa aj.