Sčítání 2011

Hned několik novinek přinese povinné březnové sčítání lidu, domů a bytů, jehož garantem je Český statistický úřad ČR . „Vůbec poprvé v historii, tedy od roku 1869, bude možné vyplnit  sčítací formuláře elektronicky a obec je povinna, podle svých možností, zajistit počítače i volně přístupné místo, kde bude možné úkon provést. Odhaduji, že většina občanů tak učiní ze svých domovů, ale i my takovou možnost samozřejmě nabídneme. Sčítacími komisaři a zároveň distributory tiskopisů  budou pracovníci České pošty. Veškeré údaje o sčítání budou vyvěšeny na úřední desce magistrátu,“říká pověřený tajemník Václav Suchopár.

Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.