Úřední deska

SDĚLENÍ - SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - novostavba bytového domu, ul. J. Š. Baara, České Budějovice 3

novostavba bytového domu o 4 N.P. s obytným podkrovím se zajištěním parkovacích stání v ulici J.Š. Baara, České Budějovice, na pozemku parc. č. 4185 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4186 (zahrada), parc. č. 4193 (zahrada), parc. č. 4194 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území České Budějovice 3

Vyvěšeno: 
01.08.2022 - 17.08.2022