Seminář objasní možnosti čerpání dotací na památky

 

Především majitelům nemovitých kulturních památek na území města je určen seminář, jehož hlavním smyslem je informovat zájemce o možnosti čerpání dotací na chráněné objekty s akcentem na Program regenerace městských památkových rezervací a zón, Grantový program města či Program obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Památková komise ve spolupráci s magistrátním odborem památkové péče uspořádají setkání v úterý 15. září 2015 od 16.30 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově historické radnice. „Podle předběžných informací existuje příslib Ministerstva financí ČR podpořit státní dotační tituly na památky pro rok 2016 výrazně vyšší částkou, než tomu bylo v předchozích letech. To by mohla být silná motivace pro jejich vlastníky. Památky tvoří základ kulturního povědomí, národní hrdosti a jsou hlavním lákadlem cestovního ruchu, proto snad nikomu nemůže být lhostejná jejich budoucnost,“ poznamenala předsedkyně památkové komise při radě města Ivana Popelová.

Rekonstrukce a opravy chráněných objektů podléhají přísným požadavkům, které mohou náklady na stavební práce či materiál zvyšovat. „I proto je důležité vědět, kde a za jakých podmínek lze finance na obnovu získat. Odpověď na tyto dotazy by měl přinést i zmiňovaný seminář,“ dodává Ivana Popelová.