Seminář pro odborníky cestovního ruchu

Agentura CzechTourism Praha pořádá každoročně seminář pro odborníky cestovního ruchu, kde se postupně prezentují všechny turistické regiony České republiky.

Na seminář jsou zváni zástupci cestovních kanceláří a agentur, průvodci, novináři, pedagogové a studenti odborných škol cestovního ruchu, pracovníci informačních center apod.
V letošním roce se seminář konal v termínu 21. – 25. 2. v Národním domě na Vinohradech.

Prezentace jižních Čech byla na programu 25. 2 a zúčastnili se jí zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu, Českokrumlovského rozvojového fondu a města Č. Budějovice.


Účastníci prezentace byli seznámeni s plánovanými akcemi na letošní rok, s nabídkou tématických balíčků a projektů, s možnostmi cykloturistiky, atd. Za naše město se dozvěděli o splavnění Vltavy do Hluboké, významných kulturních akcích, prohlídkách radnice a centra města, prohlídkách Budějovického Budvaru, nočních prohlídkách města, výstavě Jihočeský kompas a službě CBsystem.
Po vystoupení prezentujících nastala živá diskuze, kdy se hosté aktivně a podrobně zajímali o různé praktické informace.
Tento seminář nabízí možnost představit naše město a je pro obě strany velmi důležitý.