Senioři budou mít oslavu

Dnem otevřených dvěří si připomenou v Domově důchodců Máj už druhý rok svého úspěšného fungování. "Prvního března bychom u nás rádi uvítali širokou veřejnost. Kromě  prohlídky domova  chystáme  například od 14.00 hodin praktickou  ukázku  muzikoterapie a ergoterapie, neprodejní výstavku prací obyvatel a od 15 .00 hodin asi hodinové  kulturní vystoupení  ve velké jídelně ,"říká k programu ředitel domova Pavel Janda a dále upřesňuje: "Počet obyvatel domova je 126, kapacita je celoročně plně vytížena . V domově  jsou  tři samostatná oddělení , konkrétně se jedná o uzavřené oddělení pro ošetřování dementních obyvatel,  oddělení pro imobilní obyvatele ,  nebo obyvatele vyžadující jinou náročnější ošetřovatelskou péči  a  oddělení pro mobilní obyvatele. Kromě základních služeb , to je lékařské  a ošetřovatelské  péče,  zajištění  stravování, praní prádla  a úklidu, poskytujeme i  různé druhy terapií . Od  rehabilitace, ergoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, až po trénování paměti. "  Každý měsíc připravují pracovníci domova pro své klienty  tři až čtyři kulturní akce přímo v domově, pravidelné sobotní mše v  místní  kapli,  a  od jara do podzimu  také  výlety po jihu  Čech.