Senovážné náměstí - uzavírky 24.10. - 1.11.2020

V souvislosti se stavebními úpravami křižovatky Senovážné náměstí, kde je realizována výstavba by-passu pro autobusy MHD ze Žižkovy třídy a úpravy světelné signalizace, dojde v termínu od soboty 24. 10. do neděle 1. 11. 2020 k omezení dopravy v prostoru Senovážného náměstí takto:

úplná uzavírka křižovatky Senovážné náměstí s výjimkou vozidel linkové a městské dopravy víkendech 24. – 25. 10. a 31. 10. a 1. 11. 2020,

částečná uzavírka křižovatky Senovážné náměstí v termínu 26. 10. až 30. 10. 2020.

Při úplné uzavírce bude vyznačena objízdná trasa ve směru z ulice Na Sadech ulicí Rudolfovská a Nádražní a ve směru opačném ulicemi Mánesova a Čechova.

Při částečné uzavírce dojde k uzavření Žižkovy třídy ve směru k Senovážnému náměstí a k zákazu levých odbočení na ostatních vjezdech, vše s výjimkou vozidel linkové a městské dopravy.

Pro objízdnou trasu budou upraveny signální plány na dotčených křižovatkách Na Sadech x Rudolfovská (posílení levých odbočení)  a Mánesova x Lidická (zde bude umožněna jízda BUS pruhem přímo i ostatním vozidlům pro zvýšení kapacity křižovatky).

Vzhledem k tomu, že provoz v křižovatce nebude řízen světelnou signalizací, žádáme řidiče a chodce o věnování zvýšené pozornosti a o vzájemnou ohleduplnost.

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 19. 10. 2020.