Setkání karlovských a přemyslovských měst

Dne 22. 3. 2017 se uskutečnilo 1. setkání karlovských a přemyslovských měst. Naše královské město si v roce 2015 připomnělo tři čtvrtě tisíciletí od svého založení. Z historie víme, že Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý, byl mužem, který si získal pověst vládce tvrdé pěsti, mohutné energie i osobní ctižádosti a z mnoha jeho činů je možné usuzovat na velkomyslnost. Otakarova vláda jednoznačně znamenala zvýšení prestiže českého státu. Přemysl své postavení opíral především o nově zakládaná města, nutno připomenout, že jich právě za jeho vlády vzniklo přes padesát. Jednou z ulic, která ústí do náměstí Přemysla Otakara II., je ulice Karla IV., římského císaře a českého krále, za něhož byla výrazně posílena královská moc i významnost českého státu. Tento panovník celkem šestkrát navštívil naše město a udělil mu rozsáhlá hospodářská privilegia. Na jeho popud byly z hlavního náměstí vymístěny masné krámy do dnešní Krajinské ulice, kde v podobě věhlasné restaurace fungují dodnes. Tento projekt má poukázat na význam českých panovníků pro rozvoj Evropy.