Setkání radních a zastupitelů s představiteli městské policie

Velitel městské policie Vilém Vávra přítomným stručně představil strukturu strážníků, způsob každodenní práce a výhled do budoucna. Vedoucí výkonu přímé služby Martin Bohoněk promítl několik ukázek chování občanů vůči strážníkům, kterým dominovalo nevybíravé, někdy až šokující verbální jednání i napadání. Každý den je nonstop v ulicích města šest hlídek po dvou strážnících, což se vzhledem k rozloze Budějovic jeví jako nedostatečné. Stejné je to i s legislativou, která v podstatě brání silnějšímu zásahu proti agresivním živlům a bezdomovcům. Zastupitele zajímal zejména způsob řešení přestupků rušení nočního klidu v okolí restaurací a barů, častá neukázněnost cyklistů ohrožujících chodce na chodnících a zabezpečení akcí organizovaných městem. Podle sdělení náměstka primátora Juraje Thomy město připravuje vyhlášku omezující činnost některých subjektů, které se průkazně podílejí se na rušení nočního klidu.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 22. 2. 2019.