Severní spojka nabírá dech

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro Severní spojku (Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 v Českém Vrbném) je zpracováno a stane se podkladem pro dokumentaci pro územní řízení, na něž bude navazovat dokumentace pro stavební řízení.

„Severní spojka je z pohledu města klíčovou a prioritní komunikací nejen ve vazbě na připravovanou stavbu dálnice D3, která má výrazně napomoci s napojením levého břehu Vltavy, respektive s napojením rychlostní komunikace R4 od Písku k D3 a měla by být největším přínosem pro řešení dopravní situace,“ přibližuje chystanou strategickou stavbu, která od záměru oznámení ke zveřejnění dokumentace urazila cestu dlouhou tři roky, primátor Juraj Thoma (HOPB).

Investorem komunikace bude stát, město by mělo financovat chodníky, cyklostezku a veřejné osvětlení. „V současné době vede město prostřednictvím majetkového odboru jednání s vlastníky nemovitostí v trase komunikace ohledně možných výkupů pozemků,“ přibližuje náměstkyně primátora Ivana Popelová (HOPB).