Úřední deska

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

viz příloha

Vyvěšeno: 
09.03.2022 - 31.12.2023