Úřední deska

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - homogenizace silnice III/10575 Hluboká nad Vltavou - Hrdějovice

Homogenizace silnice III/10575 Hluboká nad Vltavou - Hrdějovice

parc. č. 1260/1, 1260/2, 1260/4, 1264, 1266/2, 1772/1, 1772/9, 1772/10 v katastrálním území Hluboká nad Vltavou,

parc. č. 857, 859, 947/4 v katastrálním území Hosín,

parc. č. 668/22, 668/23, 668/24, 669/1, 669/41, 694/52, 694/57, 694/62, 701/2, 708/27, 708/28, 708/29, 752/2, 759/2, 759/6, 987/1, 987/2, 987/3, 987/4, 987/5, 987/6, 987/7, 987/8, 987/9, 987/10, 987/11, 987/14, 987/15, 987/16, 987/17, 987/18, 987/19, 988/1, 988/3, 988/4, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988/9, 988/11, 988/12, 988/13, 988/14, 988/15, 988/17, 988/18, 988/19, 988/42, 988/43, 988/44, 988/45, 988/46, 988/47, 988/48, 988/49, 988/50, 988/51, 988/52, 988/53, 988/54, 998/1 v katastrálním území Hrdějovice

 

Vyvěšeno: 
08.08.2022 - 24.08.2022