Úřední deska

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - novostavba bytového domu "U Mikešů", Rudolfovská tř., Č. Budějovice 6

Novostavba bytového domu "U Mikešů", Rudolfovská, České Budějovice, včetně retenční nádrže, přípojky děšťové kanalizace a prodloužení přípojky vody na pozemku parc. č. 4736/1 v katastrálním území České Budějovice 3, parc. č. 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/6 v katastrálním území České Budějovice 6

Vyvěšeno: 
21.11.2022 - 07.12.2022