Úřední deska

Seznámení s podklady rozhodnutí Roudné, ul. Plavská – prodloužení dešťové kanalizace

Seznámení s podklady rozhodnutí: Roudné, ul. Plavská – prodloužení dešťové kanalizace, SO 302 – prodloužení dešťové kanalizace PVC-U SN12 DN315 – dl. 272 m, na pozemku parc. č. 566/1, v katastrálním území Roudné.

Vyvěšeno: 
25.05.2023 - 08.06.2023