Sezóna 2006 v novém kabátě - Turistická karta od příští sezóny i v Českých Budějovicích

Velmi zajímavou nabídku připravuje město České Budějovice pro své návštěvníky na příští rok – sezónu 2006. Na základě rozhodnutí Rady města ze dne 4. 5. 2005 byl pověřen odbor rozvoje a cestovního ruchu (odd. fondů EU) zpracováním a předložením žádosti o dotaci na projekt Turistická karta. Tato žádost byla vyhodnocena jako úspěšná a projekt byl podpořen v rámci grantového programu Jihočeského kraje – produkty a služby v cestovním ruchu.

Jedná se o turistickou kartu, která svému majiteli umožní vstupy zdarma do památek, muzeí, zoologické zahrady a jiných turistických atraktivit. Zároveň bude majitel karty oprávněn zdarma využívat městskou hromadnou dopravu.

Tato karta bude časově omezena, a to 48 hodinami. Do tohoto projektu se zapojily  subjekty z Českých Budějovic a okolí, které budou tuto kartu akceptovat a majitele karet zdarma pouštět do svých objektů.

Karta opravňuje majitele k jednomu vstupu do každého ze zapojených subjektů zdarma a cestování městskou hromadnou dopravou po celou dobu platnosti karty. Bližší informace, tj. kde se mohou vstupy uplatnit, jsou popsány v informačním letáku, který se bude přikládat ke kartě při jejím zakoupení.

Kartu si budou moci zájemci koupit, případně objednat, v Turistickém informačním centru v historické budově radnice, kde obdrží i podrobnější informace o kartě a možnostech jejího využití.