Situace na Máji - aktuálně

22:00

Situace na Máji se uklidňuje, policejní hlídky budou stav i nadále monitorovat. Mimořádný úklid na sídlišti i v centru města bude zahájen v ranních hodinách.

18:20

Policejní síly jsou v těchto chvílích soustředěny na sídliště Máj. Není vyloučeno, že by mohlo dojít ke střetu s radikály. Policie i radnice apelují znovu na místní obyvatele, aby se do střetu mezi policií a radikálnímu skupinami nezapojovali. Pokud se jednotlivé skupiny zformují do shromáždění, budou vyzvání pracovníkem magistrátu k rozpuštění. Nebude-li výzva uposlechnuta, bude situaci řešit policie svými silami na místě.

Rozpuštěno bude KAŽDÉ shromáždění, i ohlášené, pokud na něm dojde k rasistickým projevům.

18:00

Policejní síly se přesouvají na Máj. Střet mezi radikály a policií není vyloučen.

17:20

Skupinky (jedná se o desítky lidí), které různě postávaly na náměstí Přemysla Otakara II., se vydaly na pochod směrem z náměstí ulicí Radniční. Východ z náměstí do Biskupské a Radniční ulice uzavřely policejní síly. Pracovník magistrátu města doprovázený policií a členy antikonfliktního týmu vyzval účastníky před 17. hodinou k rozchodu. Policie v rámci svého opatření odchod z náměstí zajišťuje určenou trasou a provádí další opatření. K otevřenému střetu s policií zatím nedošlo. Policie monitoruje situaci i v dalších částech města, zejména na sídlišti Máj.

15:30

Na sídlišti Máj pokračuje jediné na dnešní den ohlášené shromáždění. Policie ČR na území města provádí opatření zaměřené na kontrolu osob, které by mohly směřovat na toto shromáždění či do centra města. Monitorován je i pohyb skupinek, které policie považuje za případně rizikové. Dostatečný počet policistů a techniky je soustředěn na sídlišti Máj, v centru města a na dalších místech u kterých poznatky policie signalizují možné shromažďování většího počtu osob.

Policie zatím zabavila několik kusů různých zbraní a asi dvěma desítkám lidí zakázala vstup na sídliště Máj a na náměstí Přemysla Otakara II.

14:00

Činnost Policie ČR se zatím na území města soustřeďuje především na ověřování různých podnětů, a to i od občanů města. Policie rovněž provádí z preventivních důvodů kontrolu osob, které by mohli směřovat na stále probíhající ohlášené shromáždění na sídlišti Máj, a to na straně příznivců či odpůrců shromáždění a dalších skupinek osob pohybujících se v okolí sídliště Máj a centra města.