Situační zpráva o přípravě a realizaci D3/R3

Ve středu 24. října 2012 se v Praze uskutečnilo další jednání Sdružení pro výstavbu D3 a R4. Ze zasedání, jehož se zúčastnili také primátor Juraj Thoma a senátor Jiří Šesták, mimo jiné vyplynulo, že státem slibované stavební práce na dálničním okruhu Českých Budějovic nebudou (opět) zahájeny v původně oznámeném termínu, tedy v říjnu 2012. Důvodem je, že stále není dokončené výběrové řízení na zhotovitele, do kterého se přihlásilo jedenáct uchazečů.

"Považuji za nesprávné, že dostavba dálnice D3 je svazována se stavbou třetího a čtvrtého bloku temelínské elektrárny. Stát by měl podle mého názoru konat bez ohledu na to, zda se někdy v jižních Čechách objeví další chladící věže," říká primátor Juraj Thoma.

"Postup Ředitelství silnic a dálnic, kdy se pozemky potřebné pro dálniční obchvat města vykupují pouze na základě žádosti majitelů a nikoliv z iniciativy státu, považuji za drsný žert. Spolu s kolegou Šestákem jsme se proto rozhodli, že do majetkoprávní přípravy vstoupí aktivně město České Budějovice, přestože se jedná o pozemky nacházející se na katastru sousedních obcí. V polovině listopadu se v Budějovicích bude konat pracovní setkání se zástupci ministerstva dopravy a dalšími, kde si jasně rozdělíme úkoly a stanovíme reálné termíny," dodal primátor.