Školáci se učí zadržovat vodu 

Ekocentrum Cassiopeia připravila program s názvem Nemusí pršet, stačí, když kape, který zaujal Základní školu Pohůrecká a žáci sedmé třídy (7.B) se do něj aktivně zapojili.

„V první části děti poznávaly různé přístupy, jak zadržet vodu v krajině a učily se, proč to má smysl, dostaly plánek školní zahrady a vymýšlely, jaké prvky na zadržování vody by tam chtěly mít. Nakonec jsme zvolili mokřad,“ říká  Radek Drmota, třídní učitel. Žáci pro darovaný výlisek vykopali díru, přivezli písek a kameny. Pod dohledem pracovnic ekocentra školáci hledali sušší a vlhčí místa na školní zahradě, kde se dá voda zadržovat, vytvořili cedulky, informace o rostlinkách, kanálek od okapu k mokřadu a podobně. V těchto dnech osazují jezírko rostlinkami.

„Je záslužné říkat a ukazovat dětem, jak by se mělo hospodařit s vodou. Vyučujícím patří velké poděkování. Město se také snaží o zodpovědný přístup. Máme koncept strategického dokumentu „Modrozelené Budějovice“, který je zaměřen na řešení prohlubujícího se nedostatku vody a dopadů klimatických změn. Chceme vytvořit koncepci hospodaření s dešťovou vodou a zlepšení klimatu ve městě, která bude podkladem pro vytvoření jednotné metodiky pro další zásahy v území, například stavební,“ popsal náměstek primátora Ivo Moravec.

 

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 14. 10. 2019.