Školství, sociální péče, zdravotnictví

Vzdělávání a věda

/ Přehled stránek sekce Vzdělávání a věda / Více

Péče, pomoc a podpora v sociální oblasti

/ Sociální péče na území města České Budějovice. / Více

Zdravotnictví

/ Zdravotnická zařízení v Českých Budějovicích. / Více

Děti - volný čas

/ Přehled center pro děti a mládež. / Více

Pracovně-právní poradenství

/ Občanské sdružení Iuridicum Remedicum připravilo v sérii textů s pracovně-právním poradenstvím, kterým město České Budějovice poskytlo prostor na svých webových stránkách. V textech najdete návody, jak řešit konkrétní situace na pracovní trhu. / Více

Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

/ Na další období pro školní/akademický rok 2019/2020 je v rozpočtu nadace schváleno 200 000,-Kč. / Více

Zápis do jeslí

/ Zápis dětí do jeslí se koná 18. - 22. května 2020 bez osobního kontaktu. / Více