Školy na Máji zůstanou v pondělí zavřené

 

V průběhu projektu „Kompletní zateplení pavilonů ZŠ Máj I a II“, realizovaného v letních měsících letošního roku, došlo k odstranění původních obvodových dílců, tzv. boletických panelů, v nichž se nacházejí minerální vlákna včetně azbestu.

Podle neoficiální informace pracovníků Zdravotnického ústavu z pátku 25. listopadu byla během kontrolního měření provedeného ve dnech 1. až 4. listopadu na několika místech obou májských základních škol údajně zjištěna nadlimitní hodnota minerálních a azbestových vláken. Na základě této skutečnosti se město jako zřizovatel obou základních škol rozhodlo preventivně přerušit jejich provoz a uložilo ředitelům škol zajistit náhradní program a výuku, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví dětí, pedagogického sboru a dalších zaměstnanců škol.

V případě, že se informace o překročení hraničního limitu potvrdí, přistoupí město neprodleně k takovým sanačním a preventivním opatřením, která naprosto vyloučí nadlimitní přítomnost respirabilních vláken v objektech obou škol. O situaci budou v nejbližší možné době prostřednictvím ředitelů ZŠ Máj I a ZŠ Máj II informováni třídní učitelé působící v obou školách i ředitelé základní školy waldorfské a soukromé základní umělecké školy, kteří uvedené prostory rovněž užívají.

V pondělí 28. listopadu bude pro všechny žáky zajištěn náhradní program mimo prostory škol.

Informace ohledně průběhu výuky respektive náhradního programu v dalších dnech obdrží rodiče v pondělí 28. listopadu. Nejpozději tehdy se také uskuteční další jednání vedení města s řediteli škol a veřejnost bude o jeho výsledku neprodleně informována prostřednictvím médií a webových stránek města (www.c-budejovice.cz) i všech tří uvedených škol (www.zsmaj.cz, www.zsmaj2.cz a www.waldorfcb.cz).  

Od dnešního (sobota 26. 11.) poledne bude současně zprovozněna infolinka, na které budou zástupci uvedených škol připraveni odpovědět na případné dotazy týkající se plánovaného omezení provozu:

- ZŠ Máj I: 607 988 453
- ZŠ Máj II: 606 792 292
- ZŠ waldorfská: 725 071 245

Infolinky budou v provozu dnes, tj. v sobotu 26. 11. od 12 do 20 hodin a v neděli 27. 11. od 10 do 20 hodin.