Slavie je blíže své obnově

Prosklené stěny, zvětšený koncertní sál i nová kavárna a restaurace. Kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích bude jiný. Přibližně za dva roky ho čeká dostavba a kompletní rekonstrukce. Rada města schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o umístění stavby na akci Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie, kterou jako zhotovitel provede Ateliér Chaix & Morel et Associé z Paříže, vídeňské studio Christian Anton Pichler a architekt Jan Proksa.

„Do poloviny října 2021 by mělo být vydáno územní rozhodnutí  s nabytím právní moci, v březnu 2022 počítáme se stavebním povolením a do června 2022 s předáním dokumentace pro provedení stavby,“ říká 1. náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že se město bude ucházet o evropskou dotaci.

„Projekt je navržen pro zařazení do strategie ITI Českobudějovické aglomerace. Plánujeme čerpat dotaci až 80 % na způsobilé výdaje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Půjde konkrétně o specifický cíl, který je mimo jiné zaměřen i na revitalizaci kulturních památek, což tento případ splňuje. Mezi způsobilé výdaje mohou být zařazeny pouze investiční náklady spojené s revitalizací prostor, které jsou přístupné veřejnosti. Problematická je tak otázka získání dotace na prostory hlavního sálu, kde bude vybíráno vstupné. Podmínky veřejné podpory zatím nejsou známy. Náklady na prostory restaurace, kde rovněž vznikají příjmy, budou určitě nezpůsobilé,“ dodává 1. náměstek primátora Juraj Thoma.

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 22. 10. 2021.