Slavie pokračuje v soutěžním dialogu

Letos město formou soutěžního dialogu a ve spolupráci s odborníky vybere společnost, která bude příští rok pracovat na projektu KD Slavie. Ten bude řešit rekonstrukci a dostavbu objektu, jeho využití, funkčnost a dlouhodobou společenskou udržitelnost. Ve stanoveném termínu, tj. do 4. 11. 2019 podalo přihlášku s žádostí o účast v soutěžním dialogu 36 uchazečů. „Komise provedla posouzení souladu kvalifikačních požadavků všech přihlášených s podmínkami dialogu a 13 uchazečů vyzvala k doplnění předložených dokumentů, což všichni učinili, takže všech 36 uchazečů bylo nyní vyzváno k předložení tzv. profesního přístupu k tématu. Očekáváme, že  předvedou svoje realizace podobných projektů a popíší i vysvětlí, jak k nim přistupovali, co všechno řešili a hlavně jakým způsobem,“ uvedl první náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že se komise znovu sejde 21.11. a bude posuzovat všechny došlé profesní přístupy. Ze všech došlých vybere 6 takových, u kterých dojde k závěru, že jsou nejzajímavější a nejvhodnější. „Vybraná šestice pak povede s komisí vlastní soutěžní dialog. Jeden z ní bude poté vybrán jako finální vítěz, který připraví kompletní dokumentaci pro revitalizaci kulturního domu Slavie,“ dodal náměstek.