Slavii čeká soutěžní dialog

Letos město formou soutěžního dialogu a ve spolupráci s odborníky vybere společnost, která bude příští rok pracovat na projektu. Ten bude řešit rekonstrukci a dostavba objektu, jeho využití, funkčnost a dlouhodobou společenskou udržitelnost.

„Neřešíme jenom stavbu, ale především to, jak Slavii vdechnout nový život. Proto jsme zvolili formu soutěžního dialogu a co nejotevřenější přístup. Akcentujeme zapojení všech politických klubů zastoupených radnici. Budoucnost tohoto kulturního domu se týká všech a je správné, aby o něm spolurozhodovalo celé zastupitelstvo,“ říká náměstek primátora Juraj Thoma. Rozhodnutí prostřednictvím soutěžního dialogu bylo projednáno s předsedy příslušných odborných komisí rady města i se všemi zastupitelskými kluby.

V klasické architektonické soutěži se hodnotí hotové projekty. Soutěžní dialog je proces, kdy projekt postupně vzniká, a to díky spolupráci zadavatele a ateliérů oslovených odbornou firmou, kterou město pověřilo řízením soutěže. „K administraci a řízení soutěže jsme vybrali renomované studio CCEA MOBA. Letos se pod jeho vedením budou třídit myšlenky a koncepty, s nimiž budou přicházet jednotliví soutěžící. Vítězný koncept a architektonický návrh bude znám na konci letošního roku, případně počátkem roku 2020,“ přiblížil Thoma.

Vyhlášení samotného soutěžního dialogu bude předcházet ustanovení komise. „Jde o zcela otevřenou, neanonymní soutěž, do které se může přihlásit každý. Z došlých konceptů pak členové hodnotící komise vyberou pět nejzajímavějších a s těmi bude veden dialog. Vítěz poté zpracuje kompletní projektovou dokumentaci až po finální autorský dozor.

„V sedmičlenné komisi, kromě čtyř nezávislých odborníků, zasednou i tři tzv. závislí zástupci města. Je nesmírně důležité, že vedle těchto třech řádných členů budou institutem náhradníků všech jednání přítomni delegáti všech zastupitelských klubů a mohou tak aktivně mluvit do průběhu soutěže od začátku až do konce,“ dodává náměstek Juraj Thoma.

„Soutěžní dialog je v tomto případě nejvhodnější forma soutěže a společnost MOBA je v tomto oboru nejlepší v ČR, takže takový postup doporučuji,“ poznamenal k tomu architekt Mirek Vodák, člen sdružení CBarchitektura a předseda komise rady města pro architekturu a územní rozvoj.

Součástí řešení bude i okolí kulturního domu, to znamená letní scéna i přilehlé nábřeží, kde bude vybudován přístup k vodě. Předpokládané náklady mají činit přibližně 5 milionů korun na soutěžní dialog, včetně skicovného v celkové výši 2 miliony pro pět vybraných soutěžících a necelého milionu korun spojeného s činností komise.