Slavnostní předání ocenění vítězům soutěže "TO FAKT NEVYČISTÍŠ"

Dne 21. 3. 2017 pan náměstek Podhola v obřadní síni slavnostně předal odměnu ve výši 25 000 Kč za 2. místo v soutěži "TO FAKT NEVYČISTÍŠ" studentům Gymnázia Česká.

Projekt DOODPADU se zaměřuje na problematiku odpadních vod. I tentokrát bylo úkolem soutěžících seznámit vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace prostřednictvím vytvořených billboardů, plakátů, komiksů apod. Soutěž byla určená třídním kolektivům, tedy skupinám studentů gymnázií a středních škol. Podobnější informace lze najít na webové stránce https://www.doodpadu.cz/.