Slavnostní přijetí Volejbalového klubu Jihostroj

Dne 22. 5. 2017 přijal primátor města Jiří Svoboda hráče a představitele VK Jihostroj České Budějovice. Slavnost proběhla v obřadní síni radnice, kde tým učinil zápis do pamětní knihy.

Primátor srdečně pogratuloval a předal pamětní mince volejbalovému klubu.