Slavnostní zahájení stavby přeložky silnic Milady Horákové – Strakonická

Dne 10. 4. 2017 proběhlo slavnostní zahájení stavby přeložky silnic Milady Horákové – Strakonická. Úvodní slovo převzal náměstek hejtmana pro dopravu Jan Kubík společně s náměstkem primátora pro investiční výstavbu Petrem Holickým.