Sledování hnízdních preferencí havrana

Z rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice bude v úterý 12.2.2019 z důvodu sledování hnízdních preferencí havrana polního (Corvus frugilegus) provedeno odstranění prázdných hnízd ze čtyř stromů v lokalitě ulic Plzeňská a Průběžná.

Pokusné dřeviny (včetně další metodiky pozorování) byly vytipovány na základě průzkumu lokality a sčítání hnízd ornitologem. Po odstranění prázdných hnízd a úpravě korun stromů řezem bude pozorováno, zda jsou havrani schopni řezem upravenou dřevinu znovu využít ke hnízdění. Tento minimální zásah v rámci hnízdiště má za úkol spolu s úpravou dřevin prověřit možnosti redukce množství jedinců v nejvíce zatížených lokalitách. Odstranění prázdných hnízd a úpravu dřevin provede odborná arboristická firma.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 7. 2. 2019.