Složení pracovní skupiny IPRM Levý břeh + kontakty

Jméno příjmení a člena

Instituce / Funkce

Kontakty

Ing. Ivana Popelová

Předseda pracovní skupiny, náměstek primátora

386 802 922

popelovai@c-budejovice.cz

Mgr. Petr Podhola

Náměstek primátora

386 802 904

podholap@c-budejovice.cz

Ing. Dagmar Baumruková

Vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

386 803 201

baumrukova@c-budejovice.cz

Ing. Zdeněk Šeda

Vedoucí investičního odboru

386 802 201

sedaz@c-budejovice.cz

Ing. Bohuslav Bečvář

Vedoucí finančního odboru

386 801 201

becvarb@c-budejovice.cz

Mgr. Šárka Kovárnová

Referentka oddělení sociální pomoci, Zdravé město - koordinátorka

386 801 623

kovarnovas@c-budejovice.cz

Eva Kahudová

referentka odd. fondů EU, manažer IPRM

386 803 212

kahudovae@c-budejovice.cz

Ing. Michal Rozkopal

Referent regionálního rozvoje a evropské integrace

386 720 190

rozkopal@kraj-jihocesky.cz

Ing. Václav Meškan

4 DVORY, a. s.

v.meskan@pmd.cz