Složení pracovní skupiny IPRM Tématický + kontakty

Složení pracovní skupiny IPRM Tematický:

jméno člena PS                     organizace, kterou člen zastupuje                             kontakt

  • Ing. Kamil Calta                 předseda pracovní skupiny

                                           náměstek primátora                                              386 802 908

                                                                                                                      caltak@c-budejovice.cz

  • Ing. Dagmar Baumruková   vedoucí odboru rozvoje a veř. zakázek                     386 803 201

                                                                                                                      baumrukova@c-budejovice.cz

  • Eva Knietelová                   referentka odd. fondů EU                                        386 803 211

                                                                                                                      knietelovae@c-budejovice.cz

  • Ing. Bohuslav Bečvář          vedoucí finančního odboru                                       386 801 201

                                                                                                                      becvarb@c-budejovice.cz

  • Ing. Lenka Růžičková         ved. odd.přípravy a real.vh.staveb                            386 802 208

                                                                                                                       ruzickoval@c-budejovice.cz 

  • Ing. Michal Rozkopal          Krajský úřad - Jihočeský kraj                                    386 720 190

                                                                                                                      rozkopal@kraj-jihocesky.cz

  • Jiří Heřman                        ČEVAK                                                                  Jiri.herman@cevak.cz
  • Jiřina Leštinová                  ved. odd. veřejných zakázek                                   386 803 215

                                                                                                                       lestinovaj@c-budejovice.cz

  • Ing. Monika Jandová          SK Vodní slalom České Vrbné                                   skvscb@slalom.cz
  • Jan Flíček                          Povodí Vltavy, s.p.                                                  flicek@pvl.cz