Složení Řídícího výboru

  Obsazení Řídícího výboru IPRM platné od 15.02.2016

Jméno a příjmení člena výboru:

Funkce, kterou člen ŘV zastupuje:

Ing. Jiří Svoboda

Předseda ŘV, primátor

Mgr. Petr Podhola

Náměstek primátora

Ing. Petr Holický

Náměstek primátora

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

členka RM

Ing. František Konečný, Ph.D.

Náměstek primátora

Ing. Jaromír Talíř

Náměstek primátora

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

Zastupitel

Ing. Miroslav Joch

Zastupitel

Ing. Martin Maršík, Ph.D.

Zastupitel

Ing. Ivo Moravec

Zastupitel

Ing. Martin Stašek

Zastupitel

Ing. Zdeněk Řeřábek

Tajemník magistrátu

Ing. Dagmar Baumruková

Vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek

Ing. Hana Kropáčková

Kvestorka Jihočeské univerzity

Bc. Vladislav Nadberežný

Zástupce KSČM

Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 

Zástupce VŠERS

Ing. Michal Žemlička

Zástupce VŠTE